OUTLET - REDUCERI DE PANA LA 60%> OUTLET mobilier si corpuri de iluminat!

Folosirea, incluzand vizitarea si cumpararea produselor de pe site-ul www.ioooi.ro, implica acceptarea termenilor si conditiilor ce vor fi detaliate in paragrafele urmatoare.

 1. 1. DEFINIȚII ȘI TERMENI 

ioooi.ro – este denumirea comercială a S.C. ESKO IMAGE SRL, având sediul social în BRAȘOV, Str. Neptun, Nr.12A, Sc. B, Ap.12, având număr de ordine în Registrul Comerțului J08/1437/2010, cod unic de înregistrare fiscală RO27861169.

Vânzător – ioooi.ro.

Cumpărător – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică sau orice entitate juridică care își face un cont în site și efectuează o comandă.

Client – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau sau persoană juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către ioooi.ro (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent intre ioooi.ro și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui cont.

Utilizator – orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau sau persoană juridică înregistrată pe site, care, prin finalizarea procesului de creare a contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termene și Condiții Generale.

Cont – secțiunea din site formată dintr-o adresa de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanții Bunuri, etc.). Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.

Lista de dorințe – secțiune din Cont care permite Cumpărătorului/Utilizatorului să își creeze Liste cu Bunuri și Servicii pe care dorește să le urmărească în vederea unei eventuale achiziții folosindu-se de serviciul oferit de către Vânzător de urmărire a Bunurilor și Serviciilor prin primirea de Comunicări Comerciale din partea acestuia.

Coșul meu – secțiune din Cont care permite Cumpărătorului/Utilizatorului să adauge Bunuri sau Servicii pe care dorește să le achiziționeze la momentul adăugării sau la un moment ulterior; în cazul în care Bunurile sau Serviciile nu sunt achiziționate la momentul adăugării prin efectuarea Comenzii, Cumpărătorul/Utilizatorul va beneficia de serviciul oferit de către Vânzător de urmărire a Bunurilor și Serviciilor prin primirea de Comunicări Comerciale din partea acestuia.

Site – magazinul online găzduit la adresa web ioooi.ro și subdomeniile acestuia.

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu listat pe Site, inclusiv produsele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Campanii promoționale – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioada limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Conținut – reprezintă:

 • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

 • conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorului de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

 • informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;

 • informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumita perioadă;

 • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Review – o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui Bun sau Serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă Bunul sau Serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.

Comentariu – apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu.

Document – prezentele Termene și Condiții.

Comunicări Comerciale – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic etc.)  conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la Bunuri și Servicii adăugate în secțiunea “Cont/Coșul meu” sau secțiunea  “Cont/Lista de dorințe” precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către ioooi.ro, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Taxa de timbru verde – valoarea exprimată în lei, plătită de către Vânzător către societatea autorizată cu preluarea operațiunilor de colectare, transport și valorificare/reciclare a deșeurilor echipamentelor electrice și electronice, astfel cum este prevazut de legislația în vigoare.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

Date cu caracter personal - orice informație privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); în principiu, reprezintă date personale: numele și prenumele persoanei, domiciliu, adresa de email, CNP-ul, număr de telefon, coduri de identificare client/identificator online, date de localizare etc.

Operator de date cu caracter personal – înseamnă persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agenția sau alt organism care, singur sau împreuna cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Consimțământ – al persoanei vizate înseamna orice manifestare de voință libera, specifica, informata și lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o, declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

 

 1. 2. DOCUMENTE CONTRACTUALE 

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale. 

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic. 

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată. 

2.4. Contractul se considera încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii. 

2.5. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanțe emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziționate. 

 

 1. 3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE 

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Utilizator/Cumpărător. 

Pentru motive justificate ioooi.ro își rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Utilizatorului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel ioooi.ro. În oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al ioooi.ro, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate. 

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit sa aducă justificări pentru aceasta. 

3.3 În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, ioooi.ro își rezervă dreptul de a cere Utilizatorilor/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informației din cadrul Site-ului. 

3.4. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A. 

3.5. În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia difera de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poartă numai Cumpărătorul. 

3.6 Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

  

 1. 4. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

 4.1. Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil fata de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale. 

 

 1. 5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

5.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a ioooi.ro, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect. 

5.2. Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de ioooi.ro, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al ioooi.ro asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al ioooi.ro. 

5.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidenta Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între ioooi.ro și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea ioooi.ro cu referire la acel Conținut. 

5.4. Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intra în conflict cu prevederile Documentului. 

5.5. În cazul în care ioooi.roconferă Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea exista și nu reprezintă un angajament contractual din partea ioooi.ro pentru respectivul Client/Cumpărător/Utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare. 

5.6. Niciun Conținut transmis către Client, Utilizator sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea ioooi.ro și/sau al angajatului/prepusului ioooi.ro care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut. 

5.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

 

 1. 6. COMANDA 

6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automata a Bunului. 

6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii. 

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului. 

6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

6.4.1. neacceptarea de către banca emitenta a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plații online;

6.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat deioooi.ro, în cazul plății online;

6.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte; 

6.5. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun expiră în termen de 14 zile de la:

 • ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat

 • ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese

 6.6. În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va putea completa online formularul de retur ce se regăsește AICI. 

6.7. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează:

6.7.1. pentru Comenzile achitate cu card online - prin restituire în contul din care a fost efectuata plata;

6.7.2. pentru Comenzile achitate cu OP/ramburs/Card bancar-> prin virament bancar; 

6.8. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei pana la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Bunurile (se va lua data cea mai recentă). 

6.9. În cazul în care un Bun comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urma va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului. 

6.10. Disponibilitatea unui Bun va fi afișată în Site după cum urmează:

 • “termen de livrare 24 h” – avem mai mult de 1 bucată în stoc

 • “termen de livrare 2-5 săptămâni” – disponibil pe bază de comandă

 • “momentan indisponibil” – momentan nu putem procura Bunul pentru că nu se găsește în stocul furnizorului.

 

 1. 7. BUNURI PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE 

7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

7.1.1. furnizarea de Bunuri confecționate după specificațiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;

7.1.2. furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora;

7.1.3. contractele în cazul cărora Cumpărătorul a solicitat în mod special Vânzătorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, Vânzătorul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de Cumpărător sau furnizează alte Bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică respectivelor Servicii sau Bunuri suplimentare;

 

 1. 8. CONFIDENȚIALITATE 

8.1. ioooi.ro va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document. 

8.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului. 

8.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații.

 

 1. 9. COMUNICĂRI COMERCIALE 

9.1. Cumpărătorul/Utilizatorul/Clientul își poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conținând informații generale și tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții, după cum urmează:

9.1.2. prin modificarea setărilor din Cont;

9.1.3. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în Comunicările Comerciale primite de la ioooi.ro;

9.1.4. prin contactarea unui reprezentant ioooi.ro. 

9.2. Prin adăugarea de Bunuri în secțiunea din Cont “Coșul meu”, ioooi.ro va transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire:

 • la modificarea prețului Bunurilor adăugate în secțiunea “Coșul meu”,

 • disponibilitatea stocului de Bunuri adăugate în secțiunea “Coșul meu”. 

9.3. Clientul/Utilizatorul se poate dezabona, în orice moment, de la Comunicările Comerciale menționate prin accesarea link-ului de dezabonare. 

9.4. De asemenea, pentru îmbunătățirea ofertei de Bunuri și a experienței de cumpărare, vom folosi datele dvs. pentru efectuarea de cercetări de piață și sondaje de opinie. Informațiile obținute în urma acestor cercetări de piața și a sondajelor de opinie nu vor fi utilizate în scopuri publicitare ci doar în cele menționate mai sus.

 

 1. 10. FACTURARE – PLATĂ 

10.1. Preturile Bunurilor afișate în cadrul site-ului www.ioooi.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare. 

10.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare. 

10.3. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi. 

10.4 Datele cardului de plată ale Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile ioooi.ro și nici nu vor fi stocate de către de ioooi.ro sau de către procesatorul de plăți integrat în Site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

10.5. Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor Utilizatorul/ Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe Site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile.

 

 1. 11. LIVRAREA BUNURILOR 

11.1. Condițiile de livrare a Bunurilor vândute de către ioooi.ro le regăsești în secțiunea Livrare, retur și reclamații. 

11.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare. 

11.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor numai pe teritoriul României.

 

 1. 12. GARANȚII 

12.1. Toate Bunurile comercializate de către ioooi.ro, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. 

 

 1. 13. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR 

13.1. Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

13.2. ioooi.ro garantează originalitatea Bunurilor livrate. Acestea (atunci când este cazul) sunt însoțite de certificate de garanție ale producătorilor.

13.3. Orice reclamație va fi adusă la cunoștința ioooi.ro în maximum 24 de ore de la recepționarea produselor, urmând ca aceasta să fie transmisă furnizorului produselor respective spre soluționare.

 

 1. 14. RĂSPUNDERE 

14.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor după livrare și în special pentru pierderea acestora. 

14.2. Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul/ Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parola) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său. 

14.3. Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenele și Condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii. 

14.4. Vânzătorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenele și Condițiile Site-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului și condițiilor de funcționare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabili Clienților/Utilizatorilor/Cumpărătorilor de la momentul afișării în Site.  În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Documentului.

 

 1. 15. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

16.1. Te rog să parcurgi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

 

 1. 16. FOLOSIREA COOKIE-URILOR 

16.1. Vezi Politica de Cookies, care face parte din prezentul Document.

 

 1. 17. FORȚĂ MAJORĂ 

17.1. Nici una din parți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorata unui eveniment de forță majora. Forța majora este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat. 

17.2.  Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 

 1. 18. LEGEA APLICABILA – JURISDICȚIA 

18.1. Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii apărute intre Vânzător și Utilizatori / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instantele judecătorești romane competente.